Velkommen til Gladklubben

Velkommen til Gladklubben Gladklubben er en 5 års avdeling med 15 plasser. Grunnbemanning er 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere eller assistenter.