Oppsigelse

Det er 1 måneds skriftlig oppsigelse fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen leveres den enkelte barnehage. Det må betales full pris i oppsigelsestiden.

Dersom plassen blir sagt opp 01.04 må barnet slutte 30.04 - eller må det betales til og med 30.06.