Sykdom

Vi ønsker helst at alt fravær meldes så tidlig som mulig til barnehagen.

Barn med feber, sterk forkjølelse / influensa, oppkast, diare, øyekatarr eller andre smittsomme sykdommer må holdes hjemme.

Smittefaren stor i en barnehage - ta derfor hensyn til de andre barna og de voksne. Barna bør ha en symptomfri dag hjemme før de kommer tilbake, og allmenntilstanden bør være god nok til å orke en vanlig dag i barnehagen. Medisiner skal først og fremst gis av foreldre eller foresatte, men dersom det er helt nødvendig at barna får medisiner i løpet av dagen - må eget skjema fylles ut.

Når barn blir syke i barnehagen kontaktes foreldrene (Nb! Gi alltid beskjed dersom dere ikke er å treffe på vanlig telefonnummer)