Bringing og henting

Den daglige kontakten er viktig; vi kan utveksle informasjon om barnet og bli bedre kjent. Vi håper derfor dere kan beregne litt tid når dere leverer og henter barna. Da får vi tid til en prat, og barna får tid til å avslutte leken. Sjekk også oppslagstavla for evt ny informasjon.

Tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen er det bare en voksen på avdelingen. Det er derfor nødvendig at dere hjelper barnet med av-/påkledningen og husker innesko. Lag gode rutiner for rydding i garderobehylla og barnets knagger.

Sørg alltid for å si ifra til oss når dere kommer og går.

Dersom barnet blir hentet av andre enn foreldrene - må vi få beskjed om dette!