Gudevold barnehage

Gudevold barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Samvirkebarnehagene SA. Barna er delt inn i 5 grupper. Vi har 77 plasser for barn i alderen 1-6 år. Personalet består av totalt totalt 16 årsverk. Gudevold barnehage har åpningstid fra kl. 06.45 - 16:45.