Velkommen til Balder

Balder er en 3-4 års avdeling med 18 plasser. Grunnbemanning er 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeider eller assistent.