Velkommen til Balder

Balder er en 3-4 års avdeling med 31 plasser. Grunnbemanning er 1 pedagogisk leder, 2 barnehagelærer og 2 fagarbeider eller assistent.