Velkommen til Loke

Loke er en 2års avdeling med 15 plasser. Grunnbemanning er 1 pedagogiske leder, 1 barnehagelærer og 2 fagarbeidere eller assistenter