Velkommen til Frigg

Frigg er en 1 års avdeling med 14 plasser. Grunnbemanning er 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 2 fagarbeidere eller assistenter.