TV aksjonen

Samvirkebarnehagene SA i Fredrikstad støtter årets TV aksjon med kr 10.000.-