Felles foreldremøte i Samvirkebarnehagene

Mandag 29.02.16 har vi felles foreldremøte for alle barnehagene i Samvirkebarnehagene.