Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Gudevold barnehage

Gudevold barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Samvirkebarnehagene SA. Gudevold har 4 avdelinger med 66 plasser for barn i alderen 1-6 år. Personalet består av totalt totalt 14 årsverk. Gudevold barnehage har åpningstid fra kl. 06.30 - 16.30.